Terms of Service

gospelfy.se

LoggaGospelfy

Avtalsvillkor

1. Registrering

1.1 För att handla hos gospelfy.se ska kunden välja att registrera ett konto

a. Följande steg finns vid registrering av konto: Kunden registrerar sig i gospelfy.se kundregister genom att uppge e-postadress, postadress och namn. Kunden väljer och registrerar användarnamn och lösenord. Kunden ger sitt samtycke till att gospelfy.se och/eller dess partners behandlar lämnade personuppgifter genom att införa dem i sitt kundregister (gäller endast Privatkund) samt godkänner avtalsvillkoren.

b. gospelfy.se kommer att använda uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger Privatkunden sitt samtycke till denna användning av sina personuppgifter. Lämnat samtycke kan återkallas genom att kontakta gospelfy.se kundservice.

c. I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.

d. Kunden får inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än till den som äger rätt att göra beställning för kundens räkning.

e. gospelfy.ses kundregister är konfidentiellt. gospelfy.se förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan.

f. Varje kund har ansvar för att kontinuerligt uppdatera sina registreringsuppgifter.

 

2. Priser

2.1 Gällande produktpris inkl moms är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet på webbplatsen http://www.gospelfy.se. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan att avisera dessa på förhand. Priserna är alltid inklusive 25% moms.

2.2 Leveranser utanför Sverige: För leveranser utomlands tillkommer förutom en fraktavgift baserad på vad gällande leverantör får betala, även alla eventuella införsel- och tullavgifter.

 

3. Betalningsvillkor

3.1 För leveranser inom Sverige kan betalning ske: a. genom paypal b. med kreditkort c. genom postförskott

3.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag (f n gällande referensränta +8%) samt lagstadgad påminnelseavgift med f n 50 kr (SEK).

 

4. Beställning

4.1 Beställning kan endast ske på http://www.gospelfy.se

4.2 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan gospelfy.se per e-post bekräftat beställningen. gospelfy.se reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. 

 

5. Leverans

5.1 Varorna levereras enligt vad som anges för varje produkt. Normal leveranstid är ca 3 - 6 arbetsdagar men det kan variera beroende på produkt. Gravyr kräver ytterligare några dagars leveranstid. Leverans sker normalt med Postpaket eller brev till Konsument.

5.2 Beräknas leveranstiden bli längre än vad som anges ska återförsäljaren/leverantören snarast per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning.

5.3 Har kund beställt produkter ur olika leveranstidsklasser bestäms leverans efter den långsammaste leveranstidsklassen.

5.4 Vid transport till kund bär respektive återförsäljare/leverantör ansvar för att produkten kommer fram i oskadat skick. Vid transport från kund till återförsäljare/leverantör är däremot kunden ansvarig för produkten.

5.5 Beställningarna kan komma att levereras i flera paket då de olika produkterna kan komma från olika leverantörer.


6. Ångerrätt

6.1 Kunden har rätt att returnera levererad produkt, undantaget de produkter med gravyr. För produkter med gravyr eller annan typ av specialanpassning gäller ej ångerrätten. Kunden skall lämna respektive leverantör eller gospelfy.se meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag kunden tog emot varan. Returporto och fraktkostnader betalas av kund.

6.2 Returrätten gäller inte outlösta paket och inte heller förseglade produkter där förseglingen har brutits.

6.3 Meddelande om retur ska av administrativa skäl innehålla följande information: a. fakturanummer; samt b. titel på de produkter som önskas returneras.

6.4 Innan retur sker ska kund invänta information om returnummer och returadress som kundservice skickar.

6.5 Returnerad produkt ska vara oanvänd och oskadad. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av omständighet, som inte kan hänföras till kund.

6.6 Om kund utnyttjar sin returrätt, ska leverantören snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat för produkten. Tiden räknas från den dag gospelfy.se eller leverantören tog emot kundens meddelande om utnyttjandet av returrätten.

 

7. Reklamation

7.1 Har annan produkt levererats än den kund beställt eller är produkten skadad, ska kund genast hos gospelfy.se eller leverantören göra en reklamation och ange felet. Felaktig produkt kan returneras fraktfritt förutsatt att kunden följer leverantörens instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits.

7.2 Tvist om huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

 

8. Skada

8.1 Utöver vad som sagts och - för Privatkund - utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har gospelfy.se eller återförsäljaren/leverantören inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

 

9. Övrigt

9.1 Efter att en kund gjort sin beställning har inte gospelfy.se eller leverantören rätt att ändra sina villkor för den beställningen.

9.2 Upplysningar om beställningar eller övrig begärd information skickas per e-post till respektive leverantör.

9.3 Om en kund har klagomål kan dessa framföras per e-post till kundkontakt@gospelfy.se eller hos respektive leverantör.

 

gospelfy.se som webbsida ägs av:

AdTrinity AB

Org.nummer: 5590516570

AdTrinity AB tar inget ansvar för leveranserna av de utannonserade produkterna. gospelfy.se i sig beställer produkten hos leverantören. När beställningen är lagd så har gospelfy.se ej längre ansvar för fortsatt process. Tvister kring produkters kvalité, leverans etc löses med respektive leverantör.

 

Ni kan läsa hela distans- och hemförsäljningslagen här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050059.htm

 

COOKIES Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om det. gospelfy.se använder cookies. En så kallad session-cookie sparas på din dator för att se till att varor du vill köpa hamnar i din egen kundvagn, samt att se till att du kan logga in på korrekt konto. Cookien innehåller ingen personinformation och det går inte att använda informationen på något sätt. Cookiens enda funktion är att tekniskt se till att man är korrekt inloggad på sitt eget konto. För att det ska gå att logga in och handla korrekt på gospelfy.se kan det alltså krävas att du har cookies aktiverat i din webbläsare.

 

Personuppgifter och GDPR:

1. Inledning

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från den 25 maj 2018 har hela EU en gemensam dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är bl.a. att ställa högre krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter och digitala fotavtryck. Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Det kan t ex handla om namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.

 

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är:

AdTrinity AB

5590516570

HJORTVÄGEN 22

44170 Sollebrunn

Västra götalands län

 

2. Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål, beroende på vad du som kund gör på vår hemsida eller i vår e-handel. I det följande beskrivs de olika ändamålen.

 

När du besöker vår hemsida

Hantering av cookies

För att kunna handla på gospelfy.se behöver din webbläsare vara inställd så att du tar emot cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. gospelfy.se använder cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen, t ex varukorgen och att upprepa sökningar du tidigare gjort.

Vi använder även cookies för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). För att förbättra webbplatsen använder Google Analytics cookies, dvs. textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google.

Genom Google Analytics använder vi även cookies till s.k. remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser.

Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Beroende på vilken webbläsare du använder så går du tillväga på olika sätt.

Marknadsföring i sociala nätverk

Vi delar opersonliga beteendedata som t.ex. köp och sökningar med sociala nätverk som Facebook och Instagram genom ett skript på hemsidan. Facebook och Instagram kan komma att koppla ihop beteendedata med information lagrad i de sociala nätverken för att sända erbjudanden och visa annonser i ditt flöde. Vill du begränsa denna funktion gör du det i dina inställningar i de olika sociala nätverken.

Laglig grund

Samtycke och intresseavvägning.

När du beställer i vår e-handel

När du ska beställa i vår e-handel kan du välja att handla i snabbkassan eller skapa ett användarkonto. Då du skapar ett användarkonto och vid genomförande av köp får du godkänna gospelfy.se:s Avtalsvillkor. De personuppgifter vi samlar in kopplat till din beställning och leverans sparas.

Insamling och bearbetning av köpinformation

Ditt köp bär på viktig information för oss i arbetet med att utveckla våra kunderbjudanden. Med hjälp av den kan vi bl.a.:

Fortsätta att förbättra våra tjänster, som t ex utveckling av logistik, leveranssätt, prenumerationstjänster och kommunikation med våra kunder

Utveckla våra erbjudanden så de är aktuella och relevanta

Utforma information och boktips för att möta våra kunders olika behov

I denna bearbetning använder vi inte dina unika personuppgifter, utan all analys sker utifrån kluster och grupperingar utifrån köp.

Användarkonto

För att skapa ett användarkonto behöver vi din e-postadress och ett användarnamn. Dessa uppgifter använder vi för att identifiera dina köp, så du kan följa dem.

Beställning

När du lägger en beställning behöver vi identifiera vem du är och då behövs ditt namn och din e-postadress till vilken all information rörande beställningen kommer att skickas via mejl.

Du kan handla via snabbkassan eller i inloggat läge.

Betalning

Vid betalning med Klarna Checkout hanteras alla personuppgifter hos Klarna. 

Leverans

För att vi ska kunna skicka beställningen behöver vi namn, adress, e-post, samt ditt mobilnummer om du föredrar att få avisering om din leverans via sms. Denna information skickas vidare från oss till de olika transportörer och leverantörer vi samarbetar med. Avisering rörande leverans av ditt paket sker från någon av våra transportörer.

Utskick av erbjudanden och nyhetsbrev

Vid godkännande av dessa villkor lämnar du samtycke till att ta del av våra erbjudanden, nyhetsbrev och information. Du lämnar då dina kontaktuppgifter som kommer att kopplas ihop med dina beställningar för att du ska få relevant information skickad till dig via e-post, sms eller telefon.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och då kommer vi att ta bort dina personuppgifter. Du kan återkalla genom att avsluta din prenumeration på nyhetsbrev, via länk som finns i varje utskick eller genom att kontakta vår kundservice.

Laglig grund

Samtycke.

Kontakt med kundservice

Du kan kontakta vår kundservice via kontaktformulär, mejl eller telefon. Skrivna ärenden, inklusive personuppgifter sparas.

Laglig grund

Intresseavvägning.

3.Vilka personuppgifter delar vi med andra?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför gospelfy.se förutom för behandling för gospelfy.se:s räkning och för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster samt fullgöra våra förpliktelser. I de fall personuppgifter hanteras av våra leverantörer och samarbetspartners har vi upprättat s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal. Det innebär att personuppgiftsbiträdet försäkrar att de hanterar personuppgifter enligt den gällande dataskyddsförordningen (GDPR), samt följer våra riktlinjer för säkerhet och sekretess.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med transporter, logistik, betallösningar, marknadsföring, afilliatesamarbeten, kundservice och IT-tjänster.

Utöver detta kan AdTrinity AB tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till kundkontakt@gospelfy.se. Vi behöver ditt personnummer för identifiering och kommer att skicka uppgifterna skriftligt till din folkbokföringsadress.

Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter, om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering, om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för eller om du invänt mot behandling. En begränsning av personuppgifts-behandling innebär att personuppgifterna anonymiseras.

Har du frågor eller utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss via kundkontakt@gospelfy.se. För att kunna identifiera dig i våra system behöver vi ditt personnummer och eventuella utdrag skickas till din folkbokföringsadress

Om du är missnöjd med AdTrinity AB:s behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran att utnyttja en av dina rättigheter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.


5. Kontaktinformation

AdTrinity AB

5590516570

HJORTVÄGEN 22

44170 Sollebrunn

Västra götalands län

+46738004181

info@adtrinity.se

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information